Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

Bærekraftspartner

HVilket bærekraftsmål passer din bedrift?

Enter your title

Enter your description
$ 39
99
Monthly
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3
Popular
Previous slide
Next slide

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

Likeverd

For en familie som har et barn med nedsatte funksjonsevner betyr det at de har geiter at de er likeverdige medlemmer av samfunnet de bor

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

Likeverd

For en familie som har et barn med nedsatte funksjonsevner betyr det at de har geiter at de er likeverdige medlemmer av samfunnet de bor

be ready to feel

Next-Level Sound

up to 40 Hours of Battery

Stay connected as long as you want with rapid charge and activity control

quality sound and tone

Amazing sound and beats. A new sound experience you never had before

Start video

making you feel good

5/5
“The headphones have an amazing new design and are very comfortable. Noise-canceling at his best. The best headphone VIBREL ever created.”
The way you need to hear

Beyond your dreams

New VIBREL V3 PRO price $239