Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

MedHum 2024

Adina er nominert som en av tre finalister til medisinstudentenes humanitæraksjon i 2024.

Norges største studentdrevne humanitæraksjon, MedHum har siden 1991 samlet inn over 24 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over.

Hvert annet år støttes ett prosjekt, og for aksjonsåret 2024, er vi nominert med vårt prosjekt «Unlocking Abilities» i Nord-Uganda.

Adina er en av tre finalister nominert av MedHum sin jury. Fra mandag 20.03 til torsdag 23.03 kan alle medisinstudenter stemme over hvilket prosjekt som skal få støtten i 2024.

Adina har jobbet i Nord-Uganda i 15 år, og er et velkjent og kjært navn i regionen. Regionen er en av landets fattigste, og bærer fortsatt traumer etter den brutale borgerkrigen som varte fra 80-tallet og ut på 00-tallet, da tusenvis av mennesker ble drept, titusener lemlestet, og millioner drevet på flukt.

Andelen av barn med funksjonsnedsettinger er spesielt høy i Nord-Uganda. Dette er en svært marginalisert gruppe, som møter tøffere fysiske, sosiale og økonomiske begrensninger enn befolkningen generelt.

Siden oppstarten av Adina Uganda har organisasjonen drevet det eneste helse- og rehabiliteringstilbudet til denne målgruppen i regionen. Ventelistene av barn som trenger tjenestene Adina Uganda tilbyr er lage, og vi har kapasitet til å ta imot flere pasienter med økte midler, derfor vil et samarbeid med MedHum bidra til at vi er stand til å ekspandere programmene våre slik at enda flere barn får behandling

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

MedHum 2024

Adina er nominert som en av tre finalister til medisinstudentenes humanitæraksjon i 2024.

Norges største studentdrevne humanitæraksjon, MedHum har siden 1991 samlet inn over 24 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over.

Hvert annet år støttes ett prosjekt, og for aksjonsåret 2024, er vi nominert med vårt prosjekt «Unlocking Abilities» i Nord-Uganda.

Adina er en av tre finalister nominert av MedHum sin jury. Fra mandag 20.03 til torsdag 23.03 kan alle medisinstudenter stemme over hvilket prosjekt som skal få støtten i 2024.

Adina har jobbet i Nord-Uganda i 15 år, og er et velkjent og kjært navn i regionen. Regionen er en av landets fattigste, og bærer fortsatt traumer etter den brutale borgerkrigen som varte fra 80-tallet og ut på 00-tallet, da tusenvis av mennesker ble drept, titusener lemlestet, og millioner drevet på flukt.

Andelen av barn med funksjonsnedsettinger er spesielt høy i Nord-Uganda. Dette er en svært marginalisert gruppe, som møter tøffere fysiske, sosiale og økonomiske begrensninger enn befolkningen generelt.

Siden oppstarten av Adina Uganda har organisasjonen drevet det eneste helse- og rehabiliteringstilbudet til denne målgruppen i regionen. Ventelistene av barn som trenger tjenestene Adina Uganda tilbyr er lange, og vi har kapasitet til å ta imot flere pasienter med økte midler, derfor vil et samarbeid med MedHum bidra til at vi er stand til å ekspandere programmene våre slik at enda flere barn får behandling

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

MedHum 2024

Adina er nominert som en av tre finalister til medisinstudentenes humanitæraksjon i 2024.

Norges største studentdrevne humanitæraksjon, MedHum har siden 1991 samlet inn over 24 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over.

Hvert annet år støttes ett prosjekt, og for aksjonsåret 2024, er vi nominert med vårt prosjekt «Unlocking Abilities» i Nord-Uganda.

Adina er en av tre finalister nominert av MedHum sin jury. Fra mandag 20.03 til torsdag 23.03 kan alle medisinstudenter stemme over hvilket prosjekt som skal få støtten i 2024.

Adina har jobbet i Nord-Uganda i 15 år, og er et velkjent og kjært navn i regionen. Regionen er en av landets fattigste, og bærer fortsatt traumer etter den brutale borgerkrigen som varte fra 80-tallet og ut på 00-tallet, da tusenvis av mennesker ble drept, titusener lemlestet, og millioner drevet på flukt.

Andelen av barn med funksjonsnedsettinger er spesielt høy i Nord-Uganda. Dette er en svært marginalisert gruppe, som møter tøffere fysiske, sosiale og økonomiske begrensninger enn befolkningen generelt.

Siden oppstarten av Adina Uganda har organisasjonen drevet det eneste helse- og rehabiliteringstilbudet til denne målgruppen i regionen. Ventelistene av barn som trenger tjenestene Adina Uganda tilbyr er lange, og vi har kapasitet til å ta imot flere pasienter med økte midler, derfor vil et samarbeid med MedHum bidra til at vi er stand til å ekspandere programmene våre slik at enda flere barn får behandling

Grunner til å støtte prosjektet

Lokalt forankret organisasjon

Adina har jobbet i regionen i mange år, og kommer til å fortsette å være tilstede i Nord-Uganda i mange år til. Organisasjonen drives av lokalt ansatte, med kjennskap til regionen, til kulturen, språket og de medisinske behovene. Dette skaper en direkte nærhet og eierskap til prosjektet.

Kompetanse og merverdi

MedHum har i kraft av sin medlemsmasse store mengder medisinsk kunnskap og kompetanse som Adina Foundation Uganda har behov for. Ved en avtale mellom MedHum og Adina, kan vi få til et samarbeid som strekker seg utover kun det finansielle, der også norske medisinstudenter kan bidra med kompetansedeling og kompetanseutvikling av våre lokale kolleger i Uganda.

Mye helse for pengene

Alle midlene fra MedHum går utelukkende til prosjektet, uten noen administrasjonskostnader i Norge. Med nye fasiliteter med ledig kapasitet allerede på plass i Lira, er faste kostnader allerede absorbert, og samtlige midler som er innsamlet vil derfor gå uavkortet til prosjektet.

Synlige og umiddelbare resultater

Adina har ventelister på medisinske inngrep og opphold på rehabiliteringssenteret vårt. Det er også flere distrikter i nærområdet vårt vi ikke ennå har jobbet i. Organisasjonen er allerede rigget for oppskalering av aktiviteter, og dersom søknaden blir godkjent, kan vi utvide og forbedre allerede eksisterende prosjekter, ta imot flere pasienter, og hjelpe flere barn og unge umiddelbart etter at midler er mottatt.

Adina Foundation uganda

Våre aktiviteter

«Unlocking Abilities» er ikke utelukkende et medisinsk prosjekt, selv om det er hovedkomponenten. Viktige elementer av prosjektet er arbeidstrening som for eksempel klesdesign, samt utdanning og utlevering av skolemateriell og personlig hygiene-artikler. Vi jobber også tett med foreldre, landsbyledere, skoleledere og andre organisasjoner for å lykkes med en helhetlig, bærekraftig og langsiktig tilnærming.  Vår holistiske tilnærming har vært nøkkelen til vår suksess i mange år.