Utdanning er en menneskerett

Gave med mening

I Uganda går 9% av barna med funksjonsnedsetting på skolen.
 
Det betyr at 91% av barn med funksjonsnedsetting blir frarøvet grunnleggende rettigheter til utdanning. En del av vårt prosjekt handler om å tilrettelegge for utdanning gjennom å betale skolepenger for de mest sårbare. 100% av barna som er innom Adina blir værende på skolen så lenge det er gratis for dem og familiene deres! Det er en viktig statistikk som vi er veldig stolte av
 
For 2024 planlegger vi å betale skolepenger for 24 tidligere pasienter i Uganda som uten støtte ikke hadde hatt mulighet til å gå på skole. Kostnaden per pasient er
 
1.450 kroner i året.

 

1450 kroner

En geit til en familie kan være nøkkelen ut av fattigdom

Gave med mening

Årlig deler vi ut cirka 90 geiter til foreldre til barn med funksjonsnedsettinger i Uganda. Hver familie får to geiter etter å ha blitt kurset av Adina. Disse geitene gir melk, inntekt og ikke minst formerer de seg, som gir inntekt også på lengre sikt.

450 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

entrepenørskap er nøkkelen til selvstendighet

Gave med mening

For mange av våre pasienter som aldri har fått anledning til å gå på skole, kan det være for sent å begynne på barneskolen når man allerede er tenåring. For denne pasientgruppen, tilbyr Adina yrkesskoleutdanning, og etter endt utdanning får de verktøy, som for eksempel en symaksin til å starte sin egen bedrift.

600 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Skolebøker, blyanter, tusjer, viskelær, passer og linjal. Det er masse som skal på plass i penalet og i skolesekken. For kun 200 kroner kan du fylle en skolesekk med alt en elev i Dolj fylke i Romania trenger for skolehverdagen sin.

200 kroner

Utdanning er en menneskerett

Gave med mening

I Uganda går 9% av barna med funksjonsnedsetting på skolen.
 
Det betyr at 91% av barn med funksjonsnedsetting blir frarøvet grunnleggende rettigheter til utdanning. En del av vårt prosjekt handler om å tilrettelegge for utdanning gjennom å betale skolepenger for de mest sårbare. 100% av barna som er innom Adina blir værende på skolen så lenge det er gratis for dem og familiene deres! Det er en viktig statistikk som vi er veldig stolte av
 
For 2024 planlegger vi å betale skolepenger for 24 tidligere pasienter i Uganda som uten støtte ikke hadde hatt mulighet til å gå på skole. Kostnaden per pasient er
 
1.450 kroner i året.

 

1450 kroner

En geit til en familie kan være nøkkelen ut av fattigdom

Gave med mening

Årlig deler vi ut cirka 90 geiter til foreldre til barn med funksjonsnedsettinger i Uganda. Hver familie får to geiter etter å ha blitt kurset av Adina. Disse geitene gir melk inntekt og ikke minst formere seg til nye geiter som er en viktig inntektskilde.

450 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Skolebøker, blyanter, tusjer, viskelær, passer og linjal. Det er masse som skal på plass i penalet og i skolesekken. For kun 185 kroner kan du fylle en skolesekk med alt en elev i Dolj fylke i Romania trenger for skolehverdagen sin.

200 kroner

entrepenørskap er nøkkelen til selvstendighet

Gave med mening

For mange av våre pasienter som aldri har fått anledning til å gå på skole, kan det være for sent å begynne på barneskolen når man allerede er tenåring. For denne pasientgruppen, tilbyr Adina yrkesskoleutdanning, og etter endt utdanning får de verktøy, som for eksempel en symaksin til å starte sin egen bedrift.

600 kroner

En geit til en familie kan være nøkkelen ut av fattigdom

Gave med mening

450 kroner

Årlig deler vi ut cirka 90 geiter til foreldre til barn med funksjonsnedsettinger i Uganda. Hver familie får to geiter etter å ha blitt kurset av Adina. Disse geitene gir melk, inntekt og ikke minst formerer de seg, som gir inntekt også på lengre sikt.

 

Utdanning er en menneskerett

Gave med mening

1450 kroner

I Uganda går 9% av barna med funksjonsnedsetting på skolen.
 
Det betyr at 91% av barn med funksjonsnedsetting blir frarøvet grunnleggende rettigheter til utdanning. En del av vårt prosjekt handler om å tilrettelegge for utdanning gjennom å betale skolepenger for de mest sårbare. 100% av barna som er innom Adina blir værende på skolen så lenge det er gratis for dem og familiene deres! Det er en viktig statistikk som vi er veldig stolte av
 
For 2024 planlegger vi å betale skolepenger for 24 tidligere pasienter i Uganda som uten støtte ikke hadde hatt mulighet til å gå på skole.
 
Kostnaden per pasient er 1.450 kroner i året.

 

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

250 kroner

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

entrepenørskap er nøkkelen til selvstendighet

Gave med mening

600 kroner

For mange av våre pasienter som aldri har fått anledning til å gå på skole, kan det være for sent å begynne på barneskolen når man allerede er tenåring. For denne pasientgruppen, tilbyr Adina yrkesskoleutdanning, og etter endt utdanning får de verktøy, som for eksempel en symaksin til å starte sin egen bedrift.

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

200 kroner

Skolebøker, blyanter, tusjer, viskelær, passer og linjal. Det er masse som skal på plass i penalet og i skolesekken. For kun 200 kroner kan du fylle en skolesekk med alt en elev i Dolj fylke i Romania trenger for skolehverdagen sin.