Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

Likeverd

For en familie som har et barn med nedsatte funksjonsevner betyr det at de har geiter at de er likeverdige medlemmer av samfunnet de bor

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

Likeverd

For en familie som har et barn med nedsatte funksjonsevner betyr det at de har geiter at de er likeverdige medlemmer av samfunnet de bor

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En symaskin kan være starten på en karriere

600,- kroner

Selvstendighet

Å kunne tjene nok til livets opphold er ikke noe alle i Uganda kan ta forgitt. En symaskin kan gi inntekt og velstandsutvikling over flere tiår.

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En symaskin kan være starten på en karriere

600,- kroner

Selvstendighet

Å kunne tjene nok til livets opphold er ikke noe alle i Uganda kan ta forgitt. En symaskin kan gi inntekt og velstandsutvikling over flere tiår.

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Skolebøker, blyanter, tusjer, viskelær, passer og linjal. Det er masse som skal på plass i penalet og i skolesekken. For kun 185 kroner kan du fylle en skolesekk med alt en elev i Dolj fylke i Romania trenger for skolehverdagen sin.

185 kroner

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Skolebøker, blyanter, tusjer, viskelær, passer og linjal. Det er masse som skal på plass i penalet og i skolesekken. For kun 185 kroner kan du fylle en skolesekk med alt en elev i Dolj fylke i Romania trenger for skolehverdagen sin.

185 kroner