Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

En symaskin fra Adina endret livet til Abaca Ambrose

Abaca Ambrose (18) er en kul fyr!

I dag driver han sin egen skreddersalong der han designer og syr klær til både venner, naboer og andre kunder. Skjorten han har på seg har han sydd selv. Han poserer stolt.

Etter et stygt beinbrudd på fotballbanen, fikk han behandling på den lokale helseklinikken i landsbyen. Dessverre ble Abaca Ambrose feilbehandlet, og beinet grodde sammen feil. I lang tid levde han med store smerter. Da han kom til Adina i 2019 måtte han derfor igjennom kompliserte operasjoner og 6 måneder med rehabilitering og opptrening på senteret til Adina.
Etter endt rehabilitering, støttet Adina ham med ett års yrkesskole der han lærte å sy og designe klær. Som avskjedsgave etter endt skolegang, for å hjelpe ham å kick-starte sin egen karriere som entreprenør, fikk Abaca Amboses en symaskin av Adina. Nå går bedriften så det suser, og kundene strømmer på!

Dette er bare en av mange kule suksesshistorier fra Adina Uganda. Vår helhetlige tilnærming, der vi ikke kun tenker på operasjoner og rehabilitering, men også på et liv i samfunnet etter operasjon er en viktig grunn til vår suksess. Det er kun ved å tenke helhetlig vi kan lykkes med langsiktig og bærekraftig endring.

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Utdanning er nøkkelen til et godt liv

Gave med mening

Mange av barna i Dolj fylke i Romania har veldig lang skolevei. Gratis busskort til skolen er derfor et viktig  tiltak for sikre at barn og ungdom er i stand til å fortsette utdanningen sin.

250 kroner

Hva skal man gi i gave til dem som allerede har alt?

gave med mening

En geit kan hjelpe familier ut av fattigdom

Økonomi

Geiter reproduserer relativt ofte, og flere familier har etter en stund byttet dem ut med okser. Det betyr at de er i stand til å dyrke mye større landområder, som igjen gir dem større avlinger.

Likeverd

For en familie som har et barn med nedsatte funksjonsevner betyr det at de har geiter at de er likeverdige medlemmer av samfunnet de bor

be ready to feel

Next-Level Sound

up to 40 Hours of Battery

Stay connected as long as you want with rapid charge and activity control

quality sound and tone

Amazing sound and beats. A new sound experience you never had before

Start video

making you feel good

5/5
“The headphones have an amazing new design and are very comfortable. Noise-canceling at his best. The best headphone VIBREL ever created.”
The way you need to hear

Beyond your dreams

New VIBREL V3 PRO price $239

Postadresse

Postboks 85 Kokstad,
5863 Bergen

Besøksadresse

Kokstaddalen 25