HVORFOR UGANDA

I 2009 ble Adina Foundation Uganda etablert, etter initiativ fra Adina Stiftelsen Norge, for å tilby omfattende støtte til barn med fysiske funksjonshemninger i Lango-regionen i Nord-Uganda. Sammen med dyktige og engasjerte lokale styremedlemmer og ansatte startet vi i februar 2010 opp prosjektet Lira Rehabilitation Centre i Lira.

Bakgrunn

Lango- og Acholi-regionen i Nord-Uganda så slutten på den langvarige væpnede konflikten med Lord`s Resistance Army (LRA), som i hovedsak bemannet sine styrker med bortførte barn, i 2006. Mange ble plassert i interne flyktningeleirer, landsbyer og infrastruktur ble ødelagt, helse- og sosiale tjenester var fraværende og folk var sterkt preget av traumene de fikk gjennom 20 år med krig.
Andelen av funksjonshemmede er spesielt høy i Nord-Uganda. Dette er en svært marginalisert gruppe, som møter tøffere fysiske, sosiale og økonomiske begrensninger enn befolkningen generelt. Barn med nedsatt funksjonsevne har mindre sannsynlighet for å gå på skole og mer sannsynlig å bli diskriminert enn barn uten nedsatte funksjonsevner. I tillegg førte den langvarige konflikten til flere funksjonshemmede grunnet krigsrelaterte skader eller manglende akutt- og generell helsehjelp i perioden.

Statistikken viser også at andelen funksjonshemmede øker med alderen. For voksne er tallet overveldende 16,5 prosent, eller nesten hver femte voksne i Uganda lever med en funksjonshemming. Årsaken bak de underliggende funksjonshemmingene er imidlertid markant forskjellig for barn og voksne. Mens blant barn den vanligste årsaken til funksjonshemming er en medfødt tilstand, er dette for voksne hjemmeulykker, veitrafikk og vold (Uganda Bureau of Statistics, 2017). Dette forteller oss at om rehabilitering er forbeholdt barn er informasjonsarbeid viktig å rette mot hele befolkningen.

Lira rehabilitation center

Da Adina Foundation Uganda startet sitt prosjekt fantes intet annet tilbud til barn med nedsatte funksjonsevner i regionen. Til dags dato er Lira Rehabilitation Centre det eneste rehabiliteringstilbudet til denne målgruppen. Vi er derfor en viktig og langsiktig støttespiller for både statlige og private aktører innenfor helsesektoren i Nord-Uganda

De første årene tilbød vi årlig fysioterapi, livsmestring, opplæring i sosiale og praktiske ferdigheter og undervisning til rundt 60 barn med nedsatte funksjonsevner. Vi ville bli godt kjent med regionen, menneskene, kulturen og behovene for vår målgruppe før vi sammen med lokal partner laget en langsiktig plan. Det viktigste vi lærte var at mennesker med nedsatte funksjonsevner ble kraftig stigmatisert.

I 2009 ble Adina Foundation Uganda etablert, etter initiativ fra Adina Stiftelsen Norge, for å tilby omfattende støtte til barn med fysiske funksjonshemninger i Lango-regionen i Nord-Uganda. Sammen med dyktige og engasjerte lokale styremedlemmer og ansatte startet vi i februar 2010 opp prosjektet Lira Rehabilitation Centre i Lira.

Manglende kunnskap bidro til at mange ser en funksjonshemming som en straff fra oven eller heksekunst, med de følger at funksjonshemmede blir isolerte og nedprioriterte på alle felt og ofte utsatt for vold og hets. Det ble derfor viktig å tenke helhetlig. Vi utviklet en rekke tiltak som sammen ville bedre oppvekstsvilkårene for barn med nedsatte funksjonsevner i Nord-Uganda, i tillegg til å tilby fysisk rehabilitering. ”Disability is not Inability” ble et slagord som måtte bevises.​

Veien videre

Målet for aktivitetene ved Lira Rehabilitation Centre er å støtte barn med nedsatte funksjonsevner til å bli aktive og deltakende samfunnsmedlemmer. Aktivitetene foregår på Lira Rehabilitation Centre og i lokalsamfunnet til barna. Senteret kan til en hver tid huse ca. 50 barn. Det varierer om og hvor lenge barna bor på senteret. Adina Foundation Uganda kunne stolt flytte inn sitt nye hjem i 2022. Takket være generøse bidrag fra internasjonale partnere som for eksempel ”Project Possible”, driver Adina Foundation Uganda nå programmet i egne lokaler, med bedre fasiliteter og større kapasitet.

På senteret gjennomgår barna fysisk rehabilitering gjennom fysioterapi og operasjoner. Forberedelser til og oppfølging etter operasjon foregår på senteret med våre dyktige fysioterapeuter og sykepleier, mens operasjoner utføres ved private sykehus som har den rette kompetansen. Like viktig er at de blir en del av et fellesskap som gir grobunn for økt selvfølelse, glede, aksept, selvtillit, livsmestring og sosial tilpasning. Adina gir undervisning på senteret, og hjelper barna videre med utdanning, yrkestrening og veiledning etter at oppholdet deres der er over.

Samtidig som barna gjennomgår rehabilitering hos Adina jobbes det med deres familier, lærere og lokalsamfunn om viktige spørsmål knyttet til behandlingen av barn med nedsatte funksjonsevner. Lokale myndigheters frivillige helseteam følger opp barna når de er kommet hjem og hjelper til med å identifisere nye barn som trenger tjenesten Adina tilbyr. Lærere får opplæring i inkluderende undervisning og det bygges ramper på skoler slik at utdanning skal være tilgjengelig for alle barn.

Manglende kunnskap bidro til at mange ser en funksjonshemming som en straff fra oven eller heksekunst, med de følger at funksjonshemmede blir isolerte og nedprioriterte på alle felt og ofte utsatt for vold og hets. Det ble derfor viktig å tenke helhetlig. Vi utviklet en rekke tiltak som sammen ville bedre oppvekstsvilkårene for barn med nedsatte funksjonsevner i Nord-Uganda, i tillegg til å tilby fysisk rehabilitering. ”Disability is not Inability” ble et slagord som måtte bevises.​

Veien videre

Målet for aktivitetene ved Lira Rehabilitation Centre er å støtte barn med nedsatte funksjonsevner til å bli aktive og deltakende samfunnsmedlemmer. Aktivitetene foregår på Lira Rehabilitation Centre og i lokalsamfunnet til barna. Senteret kan til en hver tid huse ca. 50 barn. Det varierer om og hvor lenge barna bor på senteret. Adina Foundation Uganda kunne stolt flytte inn sitt nye hjem i 2022. Takket være generøse bidrag fra internasjonale partnere som for eksempel ”Project Possible”, driver Adina Foundation Uganda nå programmet i egne lokaler, med bedre fasiliteter og større kapasitet.

På senteret gjennomgår barna fysisk rehabilitering gjennom fysioterapi og operasjoner. Forberedelser til og oppfølging etter operasjon foregår på senteret med våre dyktige fysioterapeuter og sykepleier, mens operasjoner utføres ved private sykehus som har den rette kompetansen. Like viktig er at de blir en del av et fellesskap som gir grobunn for økt selvfølelse, glede, aksept, selvtillit, livsmestring og sosial tilpasning. Adina gir undervisning på senteret, og hjelper barna videre med utdanning, yrkestrening og veiledning etter at oppholdet deres der er over.

Samtidig som barna gjennomgår rehabilitering hos Adina jobbes det med deres familier, lærere og lokalsamfunn om viktige spørsmål knyttet til behandlingen av barn med nedsatte funksjonsevner. Lokale myndigheters frivillige helseteam følger opp barna når de er kommet hjem og hjelper til med å identifisere nye barn som trenger tjenesten Adina tilbyr. Lærere får opplæring i inkluderende undervisning og det bygges ramper på skoler slik at utdanning skal være tilgjengelig for alle barn.

Barnas foreldre organiseres i grupper og deltar i diverse kurs som skal bedre barnas oppvekstsvilkår. Dette inkluderer økt forståelse for hvordan en funksjonshemming oppstår og best kan håndteres, rettighetsarbeid, lese- og skriveopplæring, tallforståelse, helse- og hygiene, mot kjønnsbasert vold, kommunikasjon, m.m. I tillegg opprettes spare- og låneordninger i gruppene samt at familiene får utdelt geiter som skal bidra til økonomisk aktivitet og økt inntjening for familiene. Dette gjør dem bl.a. i stand til å bidra til barnas utdanning.

Tjenestene som tilbys på senteret og i distriktene rundt Lira tilrettelegges av ansatte i Adina Foundation Uganda. De har hele veien vært svært bevisst på å bygge opp et lokalt nettverk gjennom en konstruktiv dialog med myndigheter og institusjoner lokalt og nasjonalt. På denne måten er det bygget et tjenestetilbud som er godt lokalt forankret og som tjener en sårbar del av befolkningen som ellers ville stått uten et tilbud.

Oslo Economics gjennomførte i 2022 en evaluering av prosjektet. I et intervju med leder av NGO- forum i Uganda og ansvarlig for tiltak for utsatte barn hos Ministry of Gender, Labour and Social Development, uttalte han etter hans syn rangerte Lira Rehabilitation Centre-modellen øverst blant initiativene rettet mot å behandle barn med nedsatt funksjonsevne i Uganda, spesielt på grunn av denne helhetlige strategien.

Adina har vært en viktig støttespiller for en marginalisert befolkningsgruppe i godt over et tiår. Og det vil vi være de neste tiårene også da vi tar nye steg sammen med våre partnere og kolleger i Lira, Uganda.