Bygger nytt og spesialinnredet senter i Uganda

Byggearbeidene er godt i gang på det som skal bli ett nytt og moderne rehabiliteringssenter i Lira. Adina Foundation Uganda blir herre i eget hus etter 10 års sammenhengende virke i Uganda.

Nybyggene er fullfinansiert med midler fra ulike private givere som har aktiviteter i flere afrikanske land. Dette er en flott attest til våre medarbeidere og en solid anerkjennelse fra utenforstående. Og nyttigere jubileumsgave er det vanskelig å ønske seg. Kostnadene er estimert til 180.000 dollar, ca. 1,9 millioner kroner etter dagens kurs.

Byggearbeidene er godt i gang i Lira.Byggearbeidene er godt i gang i Lira.

Det ligger mye faglig kompetanse i bunn for dette byggeprosjektet som skal bli det nye Lira Rehabilitation Centre (LRC). Bygningene innredes i pakt med planer som er utformet i samarbeid mellom arkitekt og dem som skal bruke anlegget. AFU eier tomten der man tidligere drev grisefarm og åkerbruk. Noe av den gamle og meget solide bygningsmassen vil få nytt liv mens andre deler er revet ned til fundamentet før nye vegger mures.

Fysioterapidelen får til rådighet 140 kvadratmeter til apparater, ribbevegger og benker, og alt blir lagt opp slik fysioterapeutene mener det vil fungere best for dem og for barna som skal rehabiliteres. Denne delen får i tillegg kontor, to toaletter, et rom for sykepleier og et eget venterom. Pasientenes integritet blir ivaretatt på en god måte.

Det nye senteret til AFU er tegnet av en lokal arkitekt.

Barna som kommer til LRC skal ikke miste undervisning og i skolebygget legges det opp til to klasserom. Her blir det også kontorplasser til to sosialarbeidere og to lærere. Moderne fasiliteter vil gjøre LRC til en attraktiv arbeidsplass, og det er et overordnet mål i Adina Stiftelsens bistandsfilosofi at det skal være kvalitet på undervisningen.

Våre sosialarbeidere får også bedre arbeidsforhold. De har en viktig jobb å gjøre med barna på senteret, og de er viktige bindeledd mellom AFU og oppfølging av aktiviteter og ute i landsbyene.

Sovesalene er tegnet for i utgangspunktet å ha plass til 40 barn, men kapasiteten kan enkelt utvides til 50 barn. Dette blir i så fall en dobling av kapasiteten i forhold til dagens anlegg.

To ideelle europeiske organisasjoner har funnet hverandre og jobber mot et felles mål, et bedre liv for en svært utsatt gruppe i Uganda.

Faren sykler flere mil for gi sønnen behandling på Lira RehabFaren sykler flere mil for gi sønnen behandling på Lira Rehab

I landsbyene registrerer vi et endret syn på vold i familiene. Når noen overskrider grensene, blir de snakket til rette av landsbyens egne. Våre folk noterer også økende interesse fra voksne for å lære å regne og lese, og det konkurreres nå iherdig på sparing landsbyene i mellom. Flere innser at det er smart å tenke fremover med tanke på grisehold eller birøkt, og kvinner involveres sterkere og håndterer finansene i familier og sparekasser.

Parallelt med dette skolerer vi de voksne i lesing og regning. Vi prøver å lære dem å drive butikk slik at farmerne ikke skal bli lurt når de skal selge varene og handle fôr. I voksenopplæringen inngår også samtaler om AIDS, familievold og barnas rettigheter.

Uganda nærmer seg raskt 38 mill. innbyggere, den nest raskeste befolkningsvekst i verden. 38 prosent av alle barn er kronisk underernært/feilernært. Bedre mat og sikrere matforsyning vil gi en enorm helsegevinst.

70 prosent av den arbeidsføre befolkningen er sysselsatt i jordbruket. Jordbruket står for over 20 prosent av Ugandas BNP, men mye går tapt fordi avlingene ikke blir tatt skikkelig vare på. Matmangel og feilernæring er et så alvorlig problem at landets myndigheter helt opp til presidentnivå engasjerer seg. Adina Farm har etablert et godt samarbeid med lokale landbruksyndigheter.

Når fysioterapidelen, klasserommene og sovesalen er ferdigstilt, starter arbeidet med å bygge et moderne kjøkken. Utearealene vil gi oss armslag til lek og uteaktiviteter som er viktige elementer i våre rehabiliteringsopplegg. Lagerhuset til det som en gang var Adina Farm, skal gjøres om til en behandlingsklinikk og et enkelt apotek. Og den gamle administrative blokken til farmen med tre romslige rom, skal pusses opp for bruk av LRC sitt administrativt avdeling. Sam Atul er styreleder i AFU.Sam Atul er styreleder i AFU.

– Byggearbeidene blir selvsagt påvirket av de midlertidige korona-reglene som hele det ugandiske samfunn må innrette seg etter. Dette gjelder også aktivitetene vi har på vårt nåværende senter i Lira, opplyser styreleder i AFU, Sam Atul.

– Den 1. april ble alle bedrifter og organisasjoner – utenom de med viktige roller, stengt i 14 dager for å bekjempe spredning av korona-viruset, og dette inkluderer byggearbeidene på det nye senteret vårt. Vi venter og håper at vi kan begynne opp igjen snart, sier styrelederen.