Bygger opp selvbildet hos unge landsbyjenter

Venninnene Bianca og Loreana bygger opp et nettverk som skal gjøre unge jenter mer bevisst på hvor verdifulle de er. Nittenåringene vet selv hvor tøft det er å vokse opp i en fattigslig landsby i Romania.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

Dropper ut. Rumenske jenter kan gifte seg – eller bli giftet bort fra de er 16 år gamle, og i noen miljøer når jentene er enda yngre. Når ekteskapet er etablert, betyr det vanligvis slutt på skolegang for jentene. Da er det helt andre plikter som venter dem i pakt med familietradisjoner og krav fra deres nye miljø i landsbyen. Hele 50 prosent av jentene som gifter seg tidlig dropper ut av skolen, viser ferske tall.

Heftig press. Bianca Baloi vet mye om et til dels heftig press unge jenter utsettes for fra landsbyenes gutter, og søt musikk kan oppstå. – Vi bruker rollespill på kursene og forklarer jentene at de kan være både vennlige og bestemte, og samtidig bli likt og respektert i landsbyen, sier Bianca.

Velformulert. Selv har hun gitt seg i kast med forberedende språkstudier. – Målet er å bli translatør, forteller Bianca på velformulert engelsk. Hennes venninne Loreana Tuca fikk etter endt skolegang jobb i et pizzabakeri i Craiova. Loreana er blitt en økonomisk selvstendig ung kvinne som stortrives i jobben. Slik blir nittenåringene rollemodeller for både yngre og jevnaldrende medsøstre.

Enkle kår. Staben til Adina Stiftelsen i Craiova fikk venninnene av gårde på et grunnkurs i Bucuresti. Bianca og Loreana har vært med i våre program fra de gikk på SFO i Goiesti, og begge kommer fra hardtarbeidende familier som lever i enkle kår. Foreldrene deres tror skolegang er avgjørende for å komme seg ut av fattigdommen.

Vegrer seg. Så langt har 21 jenter vært med på Adina-kursene, men det ikke alltid er helt enkelt å få jenter til å bli med på kursene. Noen ganger skyldes det familiens situasjon, andre årsaker er at ungjentene føler seg så lutfattige at de ikke vil vise sin fattigdom for fremmede.

Stikker av. Loreana og Bianca er også i kontakt med kursdeltakernes familier for å forklare dem hvorfor det er så viktig at jenter ikke gifter seg før de ferdig med skolen.

– Hvis ekteskapet går over ende, eller ektemannen stikker av, så sitter jenten og hennes familie igjen med barn og ingen skolepapirer, lite sosialhjelp og null jobbmuligheter. I en slik situasjon er det lett for en jente å bli offer for dumme løsninger. Har du derimot fullført skolegang, er det fullt mulig å få jobb, sier Bianca som i ledige stunder arbeider som frivillig for Adina Stiftelsen, akkurat som sin mor.