Dristige drømmer blir virkelighet i veksthuset Adina Home

Adina Home skal utvikles til et veksthus og et treffsted i nærmiljøet. Vi skal gi barn og unge næring til dristige drømmer, tro på egne ferdigheter og en fremtid i Romania.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

I de grisgrendte områdene vi arbeider er det behov for et treffsted der barn, tenåringer, foreldre og besteforeldre kan møtes. Alle skal kjenne seg velkommen i det gule huset med det røde taket.

‒ Stiftelsen Balder har trodd på prosjektet og våre visjoner, og stilt nødvendige midler til rådighet så gode krefter i Norge og Romania kan realisere planene, sier styreleder i Fundatia Adina Stiftelsen, Ove Haugsdal. Han mener at Adina Home i seg selv er et solid eksempel på at drømmer kan bli virkelighet.

Stiftelsen slår nå rot i Simnicu de Sus som ligger en knapp mil utenfor regionhovedstaden Craiova. Vi kommer tettere på landsbyene der barna og familiene bor. I huset får Stiftelsens medarbeidere godt med armslag og gode fasiliteter for nytenkning rundt vår rolle i lokalsamfunnet. Vi ønskes velkommen av en vertskommune som ledes av moderne folkevalgte og byråkrater som har sett at Adina setter spor i lokalsamfunnet.

Vi konkurrerer ikke med byens kulturhus, men dansegrupper blir en del av aktivitetene. Folklore og dans bygger opp identitet og utjevner forskjeller blant barn med høyst ulik bakgrunn. Folkedans utvikler fellesskap mellom aldersgruppene, og i Adina Home blir det plass nok til å utfolde seg på alle nivå for alle som vil.

Huset får et eget stille rom der vi vil gi ungdommer innføring i bruk av pc-er til matnyttige saker som å skrive søknader, sanke stoff til skoleoppgaver og lære seg å bruke et bibliotek med bøker både på rumensk og engelsk. Og vi får god plass til RoboMech som driller deltakerne i både samhandling og programmering av selvbygde roboter. Vi har allerede grupper som deltar i nasjonale konkurranser i Bucuresti. Garnes skole har gjort en kjempeinnsats med utstyr og overført kunnskap som utgjør et solid fundament for videre satsing.

Vi høster anerkjennelse for måten vi driver Home Start ute i våre landsbyer. Nå får vi bedre muligheter til å følge opp og skolere våre voksne frivillige, og kvinnene får som ren bonus erfaring å putte på en eventuell CV og et nyttig nettverk.

Byens øverste står på for å modernisere kommunens vann- og kloakknett, og de oppgraderer veiene ut i landsbyene. Simnicu de Sus utvikler seg til en forstad til storbyen. Det gir grunnlag for bedre kommunikasjoner, noe som gjør det enklere for barn og voksne å komme seg til og fra aktivitetene i Adina Home.