Herlige øyeblikk hos New Start- familiene

Heftige klemmer og umiddelbar kontakt med barna. Dette er det som møter de frivillige som gjør jobben i News Start-opplegget i Romania.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

Vi slår følge Mona Nicolae og Adriana Cicoare som skal besøke familien Gainaru. Familien bor i en landsby noen mil utenfor Craiova. Mor er ventende med sitt åttende barn. Eldste gutten i flokken er 16 år og går på videregående. Minstebarnet må henge med mor på armen enda noen måneder. Far har litt arbeid innimellom, og familiens eksistensgrunnlag er i realiteten sosiale ytelser.

Forfallent. De har en hage rundt huset med plass til en grisebinge og de dyrker litt grønnsaker til eget bruk. Huset er de bor i er hva nordmenn vil betegne som forfallent og det samme er uthusene. Skrot og rot over alt og store stabler med vinterved. Det er lett å forstå at det er høytid for de minste ungene når Mona og Adriana fra New Start-programmet kommer på besøk.

Enkelt verktøy. De to frivillige er kurset av folk fra Kirkens Bymisjon og våre folk i Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova. Opplegget er finansiert med EØS-midler. Mona o Adriana har med seg enkelt «verktøy», en bok å lese fra og bla i, en kortstokk, et puslespill og lysten til å leke med barna. Barna får full oppmerksomhet på sine premisser i to heftige timer.

Selfie. Det leses og knipses selfie med Monas mobiltelefon, på mange måter en helt alminnelig ettermiddag i familier med en normal familiesituasjon og verdige boforhold. Det er konkurranse mellom søstrene Aurelia og Roddica på leseferdigheter, og som hvem legger puslespillet raskest. Aurelia er forøvrig en kløpper i matematikk.

Selfie. Det leses og knipses selfie med Monas mobiltelefon, på mange måter en helt alminnelig ettermiddag i familier med en normal familiesituasjon og verdige boforhold. Det er konkurranse mellom søstrene Aurelia og Roddica på leseferdigheter, og som hvem legger puslespillet raskest. Aurelia er forøvrig en kløpper i matematikk.

Helt topp. Mor og far fryder seg med småjentene, og de synes det er topp å få besøk fra New Start-kvinnene. De betrakter ikke dette som innblanding i familiens «indre anliggender». Foreldrene vet med seg selv at det er sjelden de har tid til å ta seg av barna på denne måten, og de ser at dette stimulerer barna. Det er dessverre slik at i de fattigste familiene har hver dag nok med seg selv.

Inntrengere. Vi føler oss som inntrengere, men blir tatt vel i mot. Det er så fattigslig rundt oss at det ikke er til å begripe at mennesker kan leve slik, at barn må vokse opp i slike hus og omgivelser. Vinterstid fyrer de i de små rommene, mens det om sommeren er mer enn varmt nok, og godt å søke skygge under det falleferdige taket foran inngangsdøren.

Klok pengebruk. De frivillige hjelperne i New Start-programmet har ulik formell bakgrunn. Det spenner fra å være mor med solid livserfaring fra landsbygda til designer og økonom. De frivillige hadde ikke vært bort i lignende aktivitet før, men er samstemte på at dette er klok bruk av EØS-midler. De ser også at foreldrene lærer mye om sine barn når de ser hvordan de blomstrer sammen med New Start-hjelperne. Nyttig kunnskap. Mona Nicolae og Adriana Cicoare er to av 11 frivillige. De er begge selvstendig næringsdrivende, men tar seg fri et par ganger i måneden for å dra ut til en fattigdom de knapt visste eksisterte så tett på storbyen Craiova. Slik tar hjelperne med seg kunnskap tilbake til storsamfunnet, altså ren bonus for programmet. Familiene som er med i New Start er plukket ut i samråd med lokale myndigheter og skolen.