Krevende utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet tilbyr økonomisk støtte til unge som har fullført 8. klasse og som ønsker å ta høyere utdanning, men stoppes av økonomiske årsaker.

Ungdommene rekrutteres fra de andre prosjektene våre, og det stilles store krav til deltakerne. De må alle vise at de er villige til å jobbe hardt for å endre sin egen livssituasjon. Utdanningsprogrammet er et tilbud til barn fra de andre programmene som ønsker å fortsette sin skolegang etter endt grunnskole. Gjennom programmet får 43 unge støtte til utdannelse på videregående skole/høyskole/universitetsnivå. Støtten blir behovsprøvd, og som motytelse må de unge med jevne mellomrom rapportere om sin skolesituasjon. I kontorlokalene til vår datterstiftelse i Romania er det også et eget rom med PC og en del bøker der de som ønsker det kan gjøre skolearbeid og eventuelt få hjelp i rolige omgivelser.

Det jobbes hardt i gruppene for de unge vet at den eneste veien ut av fattigdom er gjennom utdannelse. Deltakerne ser at flere har lykkes, de forsørger seg selv og lever et aktivt og deltakende liv. Utdanningsfondet finansieres hovedsakelig gjennom bidrag fra skoler og privatpersoner.

Flere av ungdommene i programmet er HIV-positive, og for dem er det spesielt å oppleve at noen er villige til å investere i deres fremtid. De gir klart uttrykk for at de sjelden har opplevd at de som vet om deres tilstand har spurt dem om hva de tenker om fremtiden. Det er sårt.

Utdanningsprogrammet finansieres av Metis videregående skole i Bergen og Bergen private gymnas.