Med støtte fra lokalsamfunnet og AFU klarte Bogi å komme seg på beina igjen

Det er viktig å ha folk rundt som hjelper deg opp igjen når du har falt – dette erfarte Bogi i landsbyen sin tidligere i år og gjorde til at hun kom seg til LRC.

(Bogi t.v. på LRC)

Et samfunn er viktig på mer enn én måte. Det kan ta imot deg når du faller – og er der for å hjelpe deg på beina igjen. Adina Foundation Uganda (AFU) jobber med lokalsamfunn og har gjort det i over 10 år. Målet med grasrotarbeid i Nord Uganda er ikke bare å forstå lokale behov. Det endelige målet er gode partnerskap. Når lokalsamfunn ser på AFU som en ressurs og en partner de kan samarbeide med for å løse lokale utfordringer, kan store og svært positive endringer skje.

Møt Bogi. Hun er 13 år og kommer fra Ayer i Kole fylke, ikke langt fra Lira der AFU holder til. I fjor falt Bogi – og trengte hjelp. Såret hun fikk i venstre ben ble etterhvert infisert og så alvorlig at hun ikke kunne gå – et 30 cm langt stykke hvitt bein stakk ut av leggen hennes, og det ble verre. Osteomyelitt gjør dette, og ubehandlet vil det føre til fysisk funksjonsnedsettelse, lammelse og død.

Bogi er foreldreløs, og selv om hennes syv søsken og andre i deres lokalmiljø prøvde å hjelpe henne som best de kunne, forverret tilstanden hennes seg. Bønner og lokale remedier bremset ikke den negative utviklingen. Heldigvis er AFUs nettverk i området der hun bor, og hennes nærmeste fikk beskjed om å ta Bogi med til AFUs Lira Rehabilitation Center (LRC) umiddelbart. Bogi ble innlagt og korrigerende kirurgi ble tilrettelagt for henne. Etter måneder med fysioterapi og trening hos LRC etter operasjonen er Bogi mye bedre og kan gå igjen. Hun får også psykososial terapi og nyter godt av undervisningen og sosialt samvær med de andre barna på senteret.

Under hele oppholdet på LRC har Bogis søsken og lokalsamfunn fulgt henne opp. De har bidratt sterkt til at hun klarte å reise seg igjen. Når hun nå snart kan forlate LRC, er de opptatt at hun må få ta del i yrkesopplæringen AFU tilbyr. Nå vurderer Bogi, flokken hennes og AFU alternative kurs hun kan ta når koronarestriksjonene er opphevet og skolene kan begynne igjen – noe Bogi, laget hennes og AFU er svært fornøyd med.

Bogis livssituasjon ble sterkt forbedret gjennom AFUs intervensjon og tiden hun fikk hos LRC, men det var hennes lokalsamfunn og AFUs grasrotnettverk som sørget for at Bogi fikk behandling. Bogi falt, men hun er oppe igjen og alle er positive og spente på hva fremtiden hennes vil bringe.