Påvirkes ikke av ny anti-homolov

Ugandas parlament har vedtatt en lov som forbyr homoseksualitet. Loven fordømmes av norske myndigheter, og kutt i bistand vurderes. Adina Stiftelsen har vedtatt å fortsette arbeidet som før.

Adina Stiftelsens styre i Norge har drøftet situasjonen, og konkludert med at vår innsats i Uganda skal fortsette på Lira Rehabilitation Center og ute i landsbyene i familiegruppene. Vi bygger all vår virksomhet på likeverd nedfelt i et etisk rammeverk og et strategidokument utarbeidet i samråd med våre ansatte i Lira og det stedlige styre. Våre medarbeidere har forpliktet seg til å forholde seg til regelverket når de er i vår tjeneste, men vi kan ikke forby dem å mene privat om homolov og andre aktuelle saker i Uganda.


RELIGIØST FOLK. Adina Stiftelsens har lenge før årets debatt erfart at uganderne tar sin religiøse overbevisning på alvor, og det er en selvfølge at deres tro og utøvelse av troen skal respekteres. Dette har aldri vært noe problem for vår virksomhet i landet.


GOD KAPASITET. Utenriksminister Børge Brende har signalisert at det kan bli aktuelt å kanalisere mer av bistanden til Uganda gjennom ikke-statlige organisasjoner. Adina Stiftelsens styre mener at vi har kapasitet til å ta hånd om flere barn, og forvalte eventuelt økte bistandsmidler på en kostnadseffektiv måte. Driften på senteret Lira er effektivisert, og samarbeidet med CORSU-klinikken i Kampala går veldig bra. Vi høster også positive erfaringer med den desentraliserte virksomheten i Orug, ifølge vårt medisinske personell.
FLERE VIL MED. Samtidig opplever vi at stadig flere landsbyer og deres ledere ønsker at vi skal involvere oss. Vi må tolke dette som et tegn på at våre lokalt forankrede program fungerer og at innsatsen til Adinas medarbeidere ute i felten blir lagt merke til.
SIKKERHETEN. Vi får innimellom spørsmål om situasjonen nord i Uganda siden det jo ikke er mange timenes biltur til grensen mot det urolige Sør-Sudan. Rettesnoren for våre folk er å ivareta sikkerheten så langt det er mulig å forutse i Lira-regionen, og på reisene vi foretar med barn, foreldre og fysioterapeuter mellom Lira og Kampala.