Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

– Det er ingen tvil om at vi fyller et behov hos mange vanskeligstilte familier på landsbygda utenfor Craiova, sier Hilde Sandnes, daglig leder i Adina Stiftelsen. Hun er med rette stolt av det en liten men effektiv organisasjon har fått til i Romania i tett og målrettet samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen.

– Påvirkningen, behovet og resultatene i lokalsamfunnet er faktisk lette å måle. Vi ser at flere unge fra det vi kan kalle egne rekker nå melder seg til å jobbe som frivillige for det som begynte under navnet New Start. Disse vet ut fra egne erfaringer og lokalkunnskap at det er mange familier som trenger et medmenneske å snakke med, sier Sandnes.

STILLE REVOLUSJON. Mødrene som er bærebjelkene i vårt New Start-program, har forårsaket en stille revolusjon i flere av hjemmene de besøker. Dette er tøffe kvinner med røtter i lokalmiljøet. De bruker tre timer hver i uken på på gratisarbeid til beste for andre. Frivillighet, dugnadsarbeid, gratisarbeid til beste for andre – kall det hva du vil, er i seg selv en betydelig sosial omveltning på landsbygda i Romania. Når vi vil vite mer om erfaringene deres, er det en rød tråd i samtalene at kvinnene selv har hatt stort utbytte av å komme så tett på andre familiers levekår.

NYE VENNSKAP. Flere sier i klare ordelag at de nå setter mer pris på sitt eget enn de gjorde før de begynte som frivillige. En av dem har også hatt med sin sønn på oppdrag, og det har resultert i nye vennskap. Småbarnsmoren mener at innsikten i andres situasjon har gjort henne mer tålmodig med egne barn, og at hun er blitt flinkere til å lytte på hjemmebane.

– Jeg var litt nervøs i staren, innrømmer Aurelia (28) som var nær ved å rømme fra hele opplegget etter den første timen hjemme hos sin besøksfamilie. Men forholdet endret seg raskt, og i dag regnes Aurelia som et familiemedlem.

GRISEN I FRYSEN. Litt utenfor programmet måtte Aurelia lære moren i besøksfamilien hvordan hun skulle ta bedre vare på maten. – Moren hadde lagt en hel nyslaktet griseskrott i fryseboksen. Jeg forklarte henne at det var smartere å dele opp dyret i små porsjoner, og denne lærdommen satte hun stor pris på, sier Aurelia og drar på smilebåndet nå som det hele er kommet på avstand.

Aurelia forteller at å ha kommet så tett på andre familier, har endret mye i henne selv. – Nå er jeg mer fornøyd med det jeg har mens jeg før bare ville ha mer og mer. Jeg verdsetter også høyere det å leke med mine egne barn, forteller 28-åringen.

Ani (34) er selv trebarnsmor og fødte førstemann svært ung. I hennes besøksfamilie fikk moren sin førstefødte i ung alder, og Ani opplever at også moren i huset trenger en voksen kvinne utenfra å rådspørre etter hvert som ungeflokken vokser. De samme gode relasjonene bygget på gjensidig respekt eksisterer også mellom Ani og far i huset som er mer eller mindre arbeidsledig.

KLAR MELDING. Gica (32) fikk en svært god mottakelse i sin familie. Bekreftelsen kommer fra barna selv når de sier til sin mor i klare ordelag: – Nå tier du stille, vi skal prate med Gica! Vår kvinne sier hun møter en familie der foreldrene er veldig bevisste på at barna skal fullføre skolen. Gica håper at endringene hun har sett i familien vil vedvare, men lite penger og dårlige boforhold stresser dem hardt.

LØNNSOMT PROSJEKT. New Start koster penger, men kvinnene som har høstet erfaringer i felten er samstemte på at opplegget må fortsette. «Våre» mødre har opplevd varierende kunnskapsnivå blant deres medsøstre, og det ikke er helt enkelt å holde huset på stell når boforholdene er kummerlige. Vinterstid flytter voksne og barn ofte sammen på ett rom og sover i samme seng for å få best mulig utbytte av fyringen. Toalett og innlagt vann er sjeldenheter, og ved er kostbart i et område der vintrene kan være temmelig kalde.