Adina bygger eget aktivitetshus i Romania

Drømmen om et eget hus i Romania skal bli virkelighet. Tomten er sikret, tegningene ferdige. Nå pågår prosessen med prosjektering, og så sendes materialet ut på anbud til tre lokale entreprenører.

Det økonomiske fundamentet under denne store satsingen er sikret. Styrene i Romania og Norge presser på for at mest mulig av byggearbeidene er unnagjort før kommende vinter. Vertskommunen Simnicu de Sus ønsker Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) velkommen. Kommunen har gitt oss gratis tom og så langt i prosessen vært svært effektive i sin saksbehandling.

Om det blir et bygg i tre, elementbygg eller et hus i betong/mur, vil bli vurdert ut fra prisene vi får inn og byggetiden for de ulike metodene. Huset blir skreddersydd til vårt formål. Her har de ansatte i Craiova og styret i Norge jobbet tett sammen for å få mest mulig ut av kvadratmeterne.

Bygget innredes i pakt med norske krav til innsyn i rom der barn og unge oppholder seg. Samtidig sikrer vi våre ansatte gode arbeidsplasser og muligheter for utvidelser. Dette er et bruksbygg der det kan bli mye trafikk av både barn, ungdommer og voksne, og det satses på solide kvaliteter for å holde vedlikeholdskostnadene nede.

Bygget blir på ca. 370 kvadratmeter og er tegnet av en arkitekt i regionhovedstaden Craiova. Han har ikke tatt seg betalt for arbeidet fordi han kjenner oss og vil støtte det arbeidet Adina Stiftelsen gjør for de vanskeligstilte i landsbyene utenfor storbyen.

Tomten er på knappe fire mål, og er festet for 50 år. Det betyr at når økonomien tillater det kan det ubenyttede området opparbeides og brukes til organiserte utendørs aktiviteter. Adina Home ligger tett ved ungdomsskolen og en barnehage. Dette er en stor fordel med tanke på transportmulighetene for de som skal være med på våre aktiviteter.

Når vi setter i gang et så stort prosjekt i Romania, er det fordi vi etter mer enn 15 år i landet har fått mange nok bekreftelser på at det nytter å hjelpe folk der de bor. De som er med i våre program er motiverte for å fullføre skolegang og ta høyere utdannelse.

Vi bygger mennesker, og omsatt i praktisk handling betyr det å drive SFO’er, Åpen Barnehage og Home Start. Det siste er rettet mot vanskeligstilte familier. Et eget hus vil sette FAS i stand til å etablere aktiviteter som appellerer til ungdommer som er blitt for gamle for SFO.

Huset vil også bli en viktig møteplass for våre voksne frivillige. De ca. 30 kvinnene som arbeider for oss trenger jevnlig faglig påfyll, og de har behov for å kunne drøfte erfaringer og opplevelser fra arbeidet ute familiene. FAS arbeider i et av Europas fattigste distrikt, men foreldrene viser en enorm vilje til å skape en bedre framtid for barna. Samhandlingen mellom FAS, familiene, barna, ungdommene og lokale myndigheter er selve plattformen under våre aktiviteter, og resultatene er målbare.