Active Citizens Fund prosjektet

Det er alltid godt å se vennlige ansikter, selv om det er på en skjerm . Adina Romania og Adina Norge jobber begge med Active Citizens Fund prosjektet fra sine respektive land

 

I det siste har Adina-teamene i Norge og Romania møtes for å diskutere «Pupil to Employees»-prosjektet som er i gang i Romania. Adina Foundation Romania har allerede jobbet med prosjektet i år og samlet informasjon om målgruppene, gjennomført undersøkelser og engasjert deltakere. 405 deltakere har tatt undersøkelsen og over 50 er allerede engasjert i prosjektet. Målgruppen er tenåringer og unge voksne kvinner som er utsatt og marginalisert fra tilgang til arbeid.
Prosjektet ser på hindringer i samfunnet som hindrer denne målgruppen i Craiova-området i å få tilgang til arbeid, hvordan de kan gi dem handlefrihet,
finne muligheter og gå inn for deres rettigheter. Prosjektet er implementert av Adina Foundation Romania og er en del av et toårig prosjekt med økonomisk
støtte fra Active Citizens Fund Romania og programfinansiering fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants 2014-2021.


Mens arbeidet har pågått i Romania har partnerskapet med Norge vært fysisk begrenset, men heldigvis er digitale verktøy tilgjengelig. Besøk mellom partnere skulle allerede ha vært i gang i år og er nå utsatt til 2022 på grunn av koronaviruset. Via digitale konferansesamtaler jobber Adina-team i Romania og Norge med å planlegge, sette opp og gjennomføre opplæring av deltakere i påvirkningstrening. Dette vil involvere FAS-ansatte først, og deretter vil de ta opplæringsferdighetene sine for å lære deltakerne. Adina Norge kommer på besøk for å hjelpe til med dette i 2022.

Adina Stiftelsen er ikke den eneste organisasjonen som hjelper Adina Romania i Active Citizens Fund-initiativet – Kirkens Bymisjon Bergen er også med ved å bistå med tiltakene V13 og Empo, og First Lego Leauge laget Robomech jobber via digitale konferansesamtaler med Adina Home og sitt Robomech lag for å forberede robotene sine for First Lego League. Alle partnere ser frem til å møtes igjen i 2022. 

Adina Stiftelsens neste møte med Adina Romania kommer snart – vi jobber med felles oppgaver i mellomtiden og gleder oss til neste møte!