Åpningen av Adina Home i Simnicu de Sus 9. juni 2022

Adina Home et samlingspunkt for alle.


Den offisielle åpningen av Adina Home i Simnicu de Sus den 9. juni er en viktig begivenhet i lokalmiljøet, og denne milepælen skal markeres på ekte rumensk vis med norske og utenlandske gjester, folkedans og rumensk mat.

Last ned brosjyre 
adina home åpning
adina home opening 

Huset eies og drives av Fundatia Adina Stiftelsen (FAS)
Romania. Bygget er tatt gradvis i bruk, men Covid-19-
pandemien har forsinket den høytidelige åpningen. Adina
Home er i løpet av innkjøringsperioden blitt et populært treffsted for både barn og voksne. FAS dekker et åpenbart behov i
et område med betydelig innslag av familier med lav inntekt
og til dels kummerlige boforhold.

I Adina Home gjør elever sine lekser etter skoletid i rolige
omgivelser, og her har elevene tilgang til både bibliotek og pc,
og det er alltid til stede kyndige voksne å rådspørre. Vi har
rikelig med eksempler på at unge fra enkle kår skaper seg
solide karrierer takket være gode støttespillere i FAS.

Adina Stiftelsen som har hovedkontor i Bergen/Norge, har
vært aktiv i Craiova-regionen sørvest i Romania i over 20 år,
og målet har hele tiden vært å skaffe et eget aktivitetshus.
Drømmen ble virkelighet da Stiftelsen Balder stilte opp og
finansierte hele prosjektet. Huset på ca. 370 kvadratmeter har
kostet 4 millioner (NOK). Kommunen har gitt oss tomt.

Det er dekning for å si at både prosjektet og huset er unikt.
Bygget er tegnet, innredet og tilpasset dagens behov og
mulige fremtidige bruksområder. I tillegg rår FAS over et
stort ute-område som er velegnet for ulike fysiske aktiviteter.
Norsk ekspertise har bidratt med kunnskap om de spesielle
krav som stilles til rom der barn og unge oppholder seg.

FAS kjører i tiden fram til 31. januar 2023 et EØS-prosjekt
som skal skolere både unge og voksne til å bli mer aktive i
nær-miljøet. Vi samarbeider tett med Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Bergen i en del av prosjektet. Takket være egne og
godt utstyrte lokaler kan vi drive kursing der innbyggerne
ærer om rettigheter og plikter i et moderne demokrati.

Like viktig og veldig populære er kurs rettet mot voksne
kvinner som får grunnleggende innføring i bruk av pc og
internett. Formålet er todelt, bygge opp selvbildet hos
kvinnene og gjøre dem bedre kvalifiserte som jobbsøkere. Det
er forankret i stiftelsens samfunnsoppdrag å medvirke til at
lavinntektsgrupper bedrer sin levestandard, og i Romania er
det mangel på kvalifisert arbeidskraft i mange kategorier.