Teatergruppe og sparekasse i Toms landsby

Tom Ongom er en av våre dyktigste «påvirkningsagenter». Han overbeviser folk om at det er best å bygge på Adinas helhetstanke når landsbyens deres skal moderniseres.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

Når Tom tar ordet, lytter folk i landsbyen for Tom er til å stole på.

Tom er 42 år gammel og far til åtte. Han kom i kontakt med senteret vårt i Lira da sønnen Emmanuel fikk behandling hos oss. I dag er Emmanuel en fullt førlig ungdom på 16 år og satser på yrkesskole med bygg og konstruksjon som fag. Foreldrene var i sin tid bekymret for sønnen, ville han kunne bli gift når han var å regne som funksjonshemmet, hvordan ville en kvinne se på ham?

Tom utstråler naturlig autoritet, og er frivillig koordinator for landsbyens familiegruppe. Han engasjerer seg fordi han vil betale tilbake det Adina har gitt ham i form av en friskmeldt sønn.  Landsbyen teller 35 husstander, og det bor 15 funksjonshemmede barn her. Sammen med våre folk forklarer Tom for innbyggerne at barn som sliter med et handikap både kan og skal hjelpes. Toms egen sønn er blitt en rollemodell i en kultur der eksempelets makt er stor.

Landsbyen har bygget seg en solid vannkilde med sikringsgjerde.

Tom og konen Lucy vil at alle barna skal gå på skole og begge står på for å skaffe nok skolepenger. De høster fra et mangfoldig åkerland, fra 12 bikuber og har fisk i et par dammer like utenfor landsbyen. Foreldrene jobber hardt, men ser ikke for seg barna som arbeidskraft på familiegården. Barna hjelper til, men de skal ikke være gratis arbeidskraft for familien. – Skikkelig utdannelse gir større muligheter for godt arbeid, mener familiefaren.

Våre feltarbeidere er ofte på besøk i denne familiegruppen, og de ser at Toms landsby er blitt et solid eksempel på at Adina Stiftelsens helhetstanke gir resultat i form av både bedre samhandling, adferd og forståelse av det storsamfunn landsbyen er en del av.

Teatergruppen tar opp tema som vold og for mye drikking.

Det er startet en teatergruppe som lager og fremfører egne skuespill der temaet er gode og mindre gode sider ved livet i landsbyen. Den meget kreative gruppen har det artig sammen og underholder innbyggerne. Likhetstrekkene med et norsk bygdelag er slående.

Landsbyen har opprettet en egen sparekasse der bøndene kan låne til for eksempel frø. Ifølge Tom er det ikke problemer med tilbakebetaling av lånene. Men ingen får låne penger hvis de ikke har en plan for pengebruken og tilbakebetalingen, og låntakerne blir grundig utspurt før felleskassen åpner for lån.

Barna følger med når landsbyens voksne er samlet til viktige drøftinger.

Representanter for MedHum på tilsynsreise

Tilsynsreise MedHum

Adina Stiftelsen og MedHum, medisinstudentenes humanitæraksjon starter et langsiktig samarbeid for barn med funksjonsnedsettinger i Uganda.

Read More »

MedHum 2024

Adina er Samarbeids-organiasjon med Norges største studentdrevne humanitæraksjon MedHum Les mer om MedHum Adina foundation uganda Unlocking abilities Om medhum

Read More »

Med støtte fra lokalsamfunnet og AFU klarte Bogi å komme seg på beina igjen

Et samfunn er viktig på mer enn én måte. Det kan ta imot deg når du faller – og er der for å hjelpe deg på beina igjen. Adina Foundation Uganda (AFU) jobber med lokalsamfunn og har gjort det i over 10 år. Målet med grasrotarbeid Nord Uganda er ikke bare å forstå lokale behov.Det endelige målet er gode partnerskap. Når lokalsamfunn ser på AFU som en ressurs og en partner de kan samarbeide med for å løse lokale utfordringer, kan store og svært positiveendringer skje.

Det er viktig å ha folk rundt som hjelper deg opp igjen når du har falt – dette erfarte Bogi i landsbyen sin tidligere i år og gjorde til at hun kom seg til LRC.  (Bogi t.v. på LRC)

Møt Bogi. Hun er 13 år og kommer fra Ayer i Kole fylke, ikke langt fra Lira der AFU holder til.  I fjor falt Bogi –  og trengte hjelpSåret hun fikk i venstre ben ble etterhvert infisert og så alvorlig at hun ikke kunne gå  et 30 cm langt stykke hvitt bein stakk ut av leggen hennes, og det ble verre. Osteomyelitt gjør dette, og ubehandlet vil det føre til fysisk funksjonsnedsettelselammelse og død. 

Bogi er foreldreløs, og selv om hennes syv søsken og andre i deres lokalmiljø prøvde å hjelpe henne som best de kunne, forverret tilstanden hennes seg.  Bønner og lokale remedier bremset ikke den negative utviklingen. Heldigvis er AFUs nettverk i området der hun bor, og hennes nærmeste fikk beskjed om å ta Bogi med til AFUs Lira Rehabilitation Center (LRC) umiddelbart. Bogi ble innlagt og korrigerende kirurgi ble tilrettelagt for henne. Etter måneder med fysioterapi og trening hos LRC etter operasjonen er Bogi mye bedre og kan gå igjen. Hun får også psykososial terapi og nyter godt av undervisningen og sosialt samvær med de andre barna på senteret. 

Under hele oppholdet på LRC har Bogis søsken og lokalsamfunn fulgt henne opp. De har bidratt sterkt til at hun klarte å reise seg igjen. Når hun nå snart kan forlate LRC, er de opptatt at hun må få ta del i yrkesopplæringen AFU tilbyr. Nå vurderer Bogi, flokken hennes og AFU alternative kurs hun kan ta når koronarestriksjonene er opphevet og skolene kan begynne igjen – noe Bogi, laget hennes og AFU er svært fornøyd med. 

Bogis livssituasjon ble sterkt forbedret gjennom AFUs intervensjon og tiden hun fikk hos LRC, men det var hennes lokalsamfunn og AFUs grasrotnettverk som sørget for at Bogi fikk behandling. Bogi falt, men hun er oppe igjen og alle er positive og spente på hva fremtiden hennes vil bringe.  

Active Citizens Fund prosjektet

Det er alltid godt å se vennlige ansikter, selv om det er på en skjerm . Adina Romania og Adina Norge jobber begge med Active Citizens Fund prosjektet fra sine respektive land

 

I det siste har Adina-teamene i Norge og Romania møtes for å diskutere «Pupil to Employees»-prosjektet som er i gang i Romania. Adina Foundation Romania har allerede jobbet med prosjektet i år og samlet informasjon om målgruppene, gjennomført undersøkelser og engasjert deltakere. 405 deltakere har tatt undersøkelsen og over 50 er allerede engasjert i prosjektet. Målgruppen er tenåringer og unge voksne kvinner som er utsatt og marginalisert fra tilgang til arbeid.
Prosjektet ser på hindringer i samfunnet som hindrer denne målgruppen i Craiova-området i å få tilgang til arbeid, hvordan de kan gi dem handlefrihet,
finne muligheter og gå inn for deres rettigheter. Prosjektet er implementert av Adina Foundation Romania og er en del av et toårig prosjekt med økonomisk
støtte fra Active Citizens Fund Romania og programfinansiering fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants 2014-2021.


Mens arbeidet har pågått i Romania har partnerskapet med Norge vært fysisk begrenset, men heldigvis er digitale verktøy tilgjengelig. Besøk mellom partnere skulle allerede ha vært i gang i år og er nå utsatt til 2022 på grunn av koronaviruset. Via digitale konferansesamtaler jobber Adina-team i Romania og Norge med å planlegge, sette opp og gjennomføre opplæring av deltakere i påvirkningstrening. Dette vil involvere FAS-ansatte først, og deretter vil de ta opplæringsferdighetene sine for å lære deltakerne. Adina Norge kommer på besøk for å hjelpe til med dette i 2022.

Adina Stiftelsen er ikke den eneste organisasjonen som hjelper Adina Romania i Active Citizens Fund-initiativet – Kirkens Bymisjon Bergen er også med ved å bistå med tiltakene V13 og Empo, og First Lego Leauge laget Robomech jobber via digitale konferansesamtaler med Adina Home og sitt Robomech lag for å forberede robotene sine for First Lego League. Alle partnere ser frem til å møtes igjen i 2022. 

Adina Stiftelsens neste møte med Adina Romania kommer snart – vi jobber med felles oppgaver i mellomtiden og gleder oss til neste møte! 

Bygger nytt og spesialinnredet senter i Uganda

Byggearbeidene er godt i gang på det som skal bli ett nytt og moderne rehabiliteringssenter i Lira.  Adina Foundation Uganda blir herre i eget hus etter 10 års sammenhengende virke i Uganda.

Nybyggene er fullfinansiert med midler fra ulike private givere som har aktiviteter i flere afrikanske land. Dette er en flott attest til våre medarbeidere og en solid anerkjennelse fra utenforstående. Og nyttigere jubileumsgave er det vanskelig å ønske seg. Kostnadene er estimert til 180.000 dollar, ca. 1,9 millioner kroner etter dagens kurs. leseopplevelser i bibliotekhyllene.

Byggearbeidene er godt i gang i Lira.

Det ligger mye faglig kompetanse i bunn for dette byggeprosjektet som skal bli det nye Lira Rehabilitation Centre (LRC). Bygningene innredes i pakt med planer som er utformet i samarbeid mellom arkitekt og dem som skal bruke anlegget. AFU eier tomten der man tidligere drev grisefarm og åkerbruk. Noe av den gamle og meget solide bygningsmassen vil få nytt liv mens andre deler er revet ned til fundamentet før nye vegger mures.

Fysioterapidelen får til rådighet 140 kvadratmeter til apparater, ribbevegger og benker, og alt blir lagt opp slik fysioterapeutene mener det vil fungere best for dem og for barna som skal rehabiliteres. Denne delen får i tillegg kontor, to toaletter, et rom for sykepleier og et eget venterom. Pasientenes integritet blir ivaretatt på en god måte.

Barna som kommer til LRC skal ikke miste undervisning og i skolebygget legges det opp til to klasserom. Her blir det også kontorplasser til to sosialarbeidere og to lærere. Moderne fasiliteter vil gjøre LRC til en attraktiv arbeidsplass, og det er et overordnet mål i Adina Stiftelsens bistandsfilosofi at det skal være kvalitet på undervisningen.

Våre sosialarbeidere får også bedre arbeidsforhold. De har en viktig jobb å gjøre med barna på senteret, og de er viktige bindeledd mellom AFU og oppfølging av aktiviteter og ute i landsbyene.

Sovesalene er tegnet for i utgangspunktet å ha plass til 40 barn, men kapasiteten kan enkelt utvides til 50 barn. Dette blir i så fall en dobling av kapasiteten i forhold til dagens anlegg.

Når fysioterapidelen, klasserommene og sovesalen er ferdigstilt, starter arbeidet med å bygge et moderne kjøkken. Utearealene vil gi oss armslag til lek og uteaktiviteter som er viktige elementer i våre rehabiliteringsopplegg. Lagerhuset til det som en gang var Adina Farm, skal gjøres om til en behandlingsklinikk og et enkelt apotek. Og den gamle administrative blokken til farmen med tre romslige rom, skal pusses opp for bruk av LRC sitt administrativt avdeling. 

– Byggearbeidene blir
 selvsagt påvirket av de midlertidige korona-reglene som hele det ugandiske samfunn må innrette seg etter. Dette gjelder også aktivitetene vi har på vårt nåværende senter i Lira, opplyser styreleder i AFU, Sam Atul.

– Den 1. april ble alle bedrifter og organisasjoner – utenom de med viktige roller, stengt i 14 dager for å bekjempe spredning av korona-viruset, og dette inkluderer byggearbeidene på det nye senteret vårt. Vi venter og håper at vi kan begynne opp igjen snart, sier styrelederen.