Active Citizens Fund prosjektet

Det er alltid godt å se vennlige ansikter, selv om det er på en skjerm . Adina Romania og Adina Norge jobber begge med Active Citizens Fund prosjektet fra sine respektive land

 

I det siste har Adina-teamene i Norge og Romania møtes for å diskutere «Pupil to Employees»-prosjektet som er i gang i Romania. Adina Foundation Romania har allerede jobbet med prosjektet i år og samlet informasjon om målgruppene, gjennomført undersøkelser og engasjert deltakere. 405 deltakere har tatt undersøkelsen og over 50 er allerede engasjert i prosjektet. Målgruppen er tenåringer og unge voksne kvinner som er utsatt og marginalisert fra tilgang til arbeid.
Prosjektet ser på hindringer i samfunnet som hindrer denne målgruppen i Craiova-området i å få tilgang til arbeid, hvordan de kan gi dem handlefrihet,
finne muligheter og gå inn for deres rettigheter. Prosjektet er implementert av Adina Foundation Romania og er en del av et toårig prosjekt med økonomisk
støtte fra Active Citizens Fund Romania og programfinansiering fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants 2014-2021.


Mens arbeidet har pågått i Romania har partnerskapet med Norge vært fysisk begrenset, men heldigvis er digitale verktøy tilgjengelig. Besøk mellom partnere skulle allerede ha vært i gang i år og er nå utsatt til 2022 på grunn av koronaviruset. Via digitale konferansesamtaler jobber Adina-team i Romania og Norge med å planlegge, sette opp og gjennomføre opplæring av deltakere i påvirkningstrening. Dette vil involvere FAS-ansatte først, og deretter vil de ta opplæringsferdighetene sine for å lære deltakerne. Adina Norge kommer på besøk for å hjelpe til med dette i 2022.

Adina Stiftelsen er ikke den eneste organisasjonen som hjelper Adina Romania i Active Citizens Fund-initiativet – Kirkens Bymisjon Bergen er også med ved å bistå med tiltakene V13 og Empo, og First Lego Leauge laget Robomech jobber via digitale konferansesamtaler med Adina Home og sitt Robomech lag for å forberede robotene sine for First Lego League. Alle partnere ser frem til å møtes igjen i 2022. 

Adina Stiftelsens neste møte med Adina Romania kommer snart – vi jobber med felles oppgaver i mellomtiden og gleder oss til neste møte! 

Bygger nytt og spesialinnredet senter i Uganda

Byggearbeidene er godt i gang på det som skal bli ett nytt og moderne rehabiliteringssenter i Lira.  Adina Foundation Uganda blir herre i eget hus etter 10 års sammenhengende virke i Uganda.

Nybyggene er fullfinansiert med midler fra ulike private givere som har aktiviteter i flere afrikanske land. Dette er en flott attest til våre medarbeidere og en solid anerkjennelse fra utenforstående. Og nyttigere jubileumsgave er det vanskelig å ønske seg. Kostnadene er estimert til 180.000 dollar, ca. 1,9 millioner kroner etter dagens kurs. leseopplevelser i bibliotekhyllene.

Byggearbeidene er godt i gang i Lira.

Det ligger mye faglig kompetanse i bunn for dette byggeprosjektet som skal bli det nye Lira Rehabilitation Centre (LRC). Bygningene innredes i pakt med planer som er utformet i samarbeid mellom arkitekt og dem som skal bruke anlegget. AFU eier tomten der man tidligere drev grisefarm og åkerbruk. Noe av den gamle og meget solide bygningsmassen vil få nytt liv mens andre deler er revet ned til fundamentet før nye vegger mures.

Fysioterapidelen får til rådighet 140 kvadratmeter til apparater, ribbevegger og benker, og alt blir lagt opp slik fysioterapeutene mener det vil fungere best for dem og for barna som skal rehabiliteres. Denne delen får i tillegg kontor, to toaletter, et rom for sykepleier og et eget venterom. Pasientenes integritet blir ivaretatt på en god måte.

Barna som kommer til LRC skal ikke miste undervisning og i skolebygget legges det opp til to klasserom. Her blir det også kontorplasser til to sosialarbeidere og to lærere. Moderne fasiliteter vil gjøre LRC til en attraktiv arbeidsplass, og det er et overordnet mål i Adina Stiftelsens bistandsfilosofi at det skal være kvalitet på undervisningen.

Våre sosialarbeidere får også bedre arbeidsforhold. De har en viktig jobb å gjøre med barna på senteret, og de er viktige bindeledd mellom AFU og oppfølging av aktiviteter og ute i landsbyene.

Sovesalene er tegnet for i utgangspunktet å ha plass til 40 barn, men kapasiteten kan enkelt utvides til 50 barn. Dette blir i så fall en dobling av kapasiteten i forhold til dagens anlegg.

Når fysioterapidelen, klasserommene og sovesalen er ferdigstilt, starter arbeidet med å bygge et moderne kjøkken. Utearealene vil gi oss armslag til lek og uteaktiviteter som er viktige elementer i våre rehabiliteringsopplegg. Lagerhuset til det som en gang var Adina Farm, skal gjøres om til en behandlingsklinikk og et enkelt apotek. Og den gamle administrative blokken til farmen med tre romslige rom, skal pusses opp for bruk av LRC sitt administrativt avdeling. 

– Byggearbeidene blir
 selvsagt påvirket av de midlertidige korona-reglene som hele det ugandiske samfunn må innrette seg etter. Dette gjelder også aktivitetene vi har på vårt nåværende senter i Lira, opplyser styreleder i AFU, Sam Atul.

– Den 1. april ble alle bedrifter og organisasjoner – utenom de med viktige roller, stengt i 14 dager for å bekjempe spredning av korona-viruset, og dette inkluderer byggearbeidene på det nye senteret vårt. Vi venter og håper at vi kan begynne opp igjen snart, sier styrelederen.